Die "Choral Celebration Netword Foundation" is 'n inisiatief wat landwyd begin is om die koorkultuur in ons land te bevorder. Saam met 6 ander kore uit Bloemfontein, wat ook op die Wêreldkoorspele van 2018 in Pretoria deelgeneem het, het cantando@bloem op 18 Mei in die Sand du Plessis teater opgetree. Hierdie CCNF koorfeeste vind in die toekoms jaarliks plaas en word in die verskillende provinsies van die RSA aangebied.