cantando@bloem word 10 jaar oud! Ons beplan feesvieringe die naweek van 31 Augustus! Alle oud-koorlede moet gerus kontak maak sodat ons julle kan uitnooi! Stuur asseblief 'n e-pos met julle kontakbesonderhde na lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.